Fresh off the Booker Stage - Bangalore Literature Festival (BLF)
Day 1
6:30 pm

Fresh off the Booker Stage

Shehan Karunatikala with Jeet Thayil

 
https://bangaloreliteraturefestival.org/participant/shehan-karunatilaka/
https://bangaloreliteraturefestival.org/participant/jeet-thayil/

Follow Us